مشاهده همه 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروژکتور APL 100 وات صبا ترانس

 • توان:100 وات
 • وزن:1.5 کیلوگرم
 • ابعاد:27*20*3 کیلوگرم
 • شار نور:11000 لومن

پروژکتور APL 150 وات صبا ترانس

 • توان:150وات
 • وزن:2.2 کیلوگرم
 • ابعاد:32*24*4 کیلوگرم
 • شار نور:16500 لومن

پروژکتور APL 200 وات صبا ترانس

 • توان:200 وات
 • وزن:3 کیلوگرم
 • ابعاد:36*26*4 کیلوگرم
 • شار نور:22000 لومن

پروژکتور APL 50 وات صبا ترانس

 • توان:50 وات
 • وزن:1 کیلوگرم
 • ابعاد:3*16*23 کیلوگرم
 • شار نور:5500 لومن

پروژکتور LANO 100 وات صبا ترانس

 • توان:100 وات
 • وزن:2 کیلوگرم
 • ابعاد:28.5*22*5.5 سانتی متر
 • شار نور:13000 لومن

پروژکتور LANO 150 وات صبا ترانس

 • توان:150  وات
 • وزن:3 کیلوگرم
 • ابعاد:33.5*27*6.5 سانتی متر
 • شار نور:19500 لومن

پروژکتور LANO 200 وات صبا ترانس

 • توان:200 وات
 • وزن:3.6 کیلوگرم
 • ابعاد:36*29*7 سانتی متر
 • شار نور:26000 لومن

پروژکتور LANO 50 وات صبا ترانس

 • توان:50 وات
 • وزن:1.1 کیلوگرم
 • ابعاد:5*19*24 سانتی متر
 • شار نور:6500 لومن

پروژکتور پنجره ای 120 وات صبا ترانس

 • توان:120 وات
 • وزن:3.6 کیلوگرم
 • ابعاد:10.5*28.5*31.5 سانتی متر
 • شار نور:15600 لومن

پروژکتور پنجره ای 240 وات صبا ترانس

 • توان:240 وات
 • وزن:5.1 کیلوگرم
 • ابعاد:24.5*27.5*10.5 سانتی متر
 • شار نور:31200 لومن

پروژکتور پنجره ای 350 وات صبا ترانس

 • توان:350 وات
 • وزن:8.5 کیلوگرم
 • ابعاد:46*44.5*11.5 سانتی متر
 • شار نور:47250لومن

پروژکتور پنجره ای 450 وات صبا ترانس

 • توان:450 وات
 • وزن:12کیلوگرم
 • ابعاد:55*44.5*11.5 سانتی متر
 • شار نور:58500 لومن

پروژکتور پنجره ای 550 وات صبا ترانس

 • توان:550 وات
 • وزن:14.5کیلوگرم
 • ابعاد:65*44.5*11.5 سانتی متر
 • شار نور:71500 لومن

پروژکتور پنجره ای 60 وات صبا ترانس

 • توان:60 وات
 • وزن:1.8 کیلوگرم
 • ابعاد:7*24*27 سانتی متر
 • شار نور:7800 لومن

پروژکتور پنجره ای 650 وات صبا ترانس

 • توان:650 وات
 • وزن:16.5 کیلوگرم
 • ابعاد:77*44.5*11.5 سانتی متر
 • شار نور:84500 لومن

پروژکتور گرد پنجره ای 100 وات صبا ترانس

 • توان:100 وات
 • وزن:2.9 کیلوگرم
 • ابعاد:7.5*24.5*30.5 سانتی متر
 • شار نور:12000 لومن

پروژکتور گرد پنجره ای 200 وات صبا ترانس

 • توان:200 وات
 • وزن:4.2 کیلوگرم
 • ابعاد:41*35.5*8 سانتی متر
 • شار نور:24000 لومن

پروژکتور گرد پنجره ای 300 وات صبا ترانس

 • توان:300 وات
 • وزن:5.2 کیلوگرم
 • ابعاد:44*34.5*8 سانتی متر
 • شار نور:36000 لومن

پروژکتور گرد پنجره ای 500 وات صبا ترانس

 • توان:500 وات
 • وزن:8.2 کیلوگرم
 • ابعاد:62*34.5*8.5 سانتی متر
 • شار نور:60000 لومن

پروژکتور گرد پنجره ای 600 وات صبا ترانس

 • توان:600 وات
 • وزن:10.5 کیلوگرم
 • ابعاد:72*34.5*8.5 سانتی متر
 • شار نور:72000 لومن